Minrol – MRiRW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

17 grudnia 2016

Minrol

 

Minrol – MRiRW -Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minrol – MRiRW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Polskie Ministerstwo zajmujące się rozwijaniem wsi, produkcją rolną, nadzorem fitosanitarnym oraz weterynaryjnym, a także przemysłem spożywczym. Od 16 listopada 2015 roku Ministrem Rozwoju i Wsi jest Krzysztof Jurgiel. Siedziba Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi mieście się na ulicy Wspólnej 30, 00-930 Warszawie.

Na podstawie przepisów Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi 45 grup szkół rolniczych w całej Polsce z wyjątkiem województwa pomorskiego. Według rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.12.2011 roku, szkoły powyższe mogą kształcić w określonych zawodach. Przykładowe zawody: technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu, technik hodowca koni, technik inżynierii środowiska i melioracji, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik ogrodnik, technik przetwórstwa mleczarskiego, technik pszczelarz, technik rolnik, technik rybactwa śródlądowego, technik technologii żywności, technik turystyki wiejskiej, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, cukiernik, jeździec, kucharz, mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych, ogrodnik, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, piekarz, przetwórca ryb, pszczelarz, rolnik, rybak śródlądowy, wędliniarz.

Minrol

Minrol – MRiRW kierownictwo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi składa się z Ministra Krzysztofa Jurgiela, dwóch sekretarzy  stanu: Jacka Boguckiego i Zbigniewa Babalskiego, z trzech podsekretarzy: Rafała Romanowskiego, Ryszarda Zarudzkiego, Ewy Lech, dyrektora generalnego Sylwii Iwańczuk i Radcy generalnego Zofii Krzyżanowskiej. Minrol MRiRW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi obecnie wydaję biuletyny o charakterze branżowym dla: rynku tytoniu, rynku pasz, rynku chmielu, rynku drobiu, rynku jaj ekologicznych oraz spożywczych, rynku roślin oleistych, rynku mleka, rynku owoców i warzyw świeżych, rynku zbóż, rynku wołowiny, rynku wieprzowiny, rynku kwiatów, rynku cukru i rynku baraniny. Biuletyny można otrzymać w każdy czwartek z wyjątkiem Świąt do godziny 13:00. Biuletyny z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi uległy zmianie, został poszerzony zakres informacji i inny sposób prezentacji wyników badań rynków. W sprawie kontaktu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi można odwiedzić stronę internetową www.minrol.gov.pl , a następnie znaleźć numer telefonu oraz adres email.

Minrol – MRiRW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
5 (100%) 11 ocen
Tagi: , ,