PROW, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

30 listopada 2017

PROW, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich   PROW 2017

 

 

 

 

 

PROW 2014-2020

PROW – Komisja Europejska zatwierdziła Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, dnia 12 grudnia 2014 roku.
Głównym celem działania o nazwie PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich będzie realizował wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020, a mianowicie: (więcej…)

Uprawa pietruszki

31 października 2017

uprawa pietruszki

 

Pietruszka uprawiana w Wielkiej Brytanii, pietruszka dostępna jest w miesiącach jesienno-zimowych.

(więcej…)