Uprawa truskawek w Brazylii

20 marca 2018

produkcja truskawek

Brazylia: Sektor upraw truskawek preferuje odmiany włoskie.


Wiodącymi producentami truskawek na świecie są Chiny, USA, Hiszpania i Japonia, które produkują prawie 5 mln ton owoców. Brazylia produkuje około 3500 ton truskawek w stanach Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, San Paolo, Espírito Santo, Distrito Federal, Bahia i Ceará. Produkcja truskawek znacznie wzrosła w ciągu ostatniej dekady dzięki wysokim plonom i przekształceniom w procesie uprawy.

Odmiany truskawek wykazują różnice w wydajności agronomicznej, gdy są uprawiane w różnych regionach świata ze względu na interakcję genotypu x środowiska. Agronomowie z Federalnego Uniwersytetu Santa Maria (Brazylia) oceniali wydajność różnych odmian włoskich i amerykańskich pod względem jakości i plonów. „Oszacowaliśmy czas niezbędny do wydania kolejnych liści na roślinie, liczbę oraz plon handlowy i niehandlowy, kwasowość miareczkowaną i całkowitą zawartość rozpuszczalnych substancji stałych (° w skali Brixa).

Badaniem objęto 11 odmian włoskich (CREA-FRF PIR 29, CREA-FRF PA3, CREA-FRF CE 51, CREA-FRF CE 56, CREA-FRF Jônica i CREAFRF Pircinque) i 5 amerykańskich (Albion, Camarosa, San Andreas, Camino Real i Aromas).

„Amerykańska odmiana Albion miała najwyższy poziom fitosanitarny, podczas gdy CREA-FRF Pircinque miał najniższy poziom fitosanitarny. Odmiany o wyższej wartości fitosanitarnej są mniej wydajne pod względem plonów. Camino Real i CREA-FRF Pircinque zapewniają większą objętość. Odmiany włoskie charakteryzowały się wyższą całkowitą zawartością rozpuszczalnych substancji stałych. Według badań plony i jakość odmian włoskich są wyższe od plonów i jakości odmian amerykańskich”.

Źródło: freshplaza.com

Uprawa truskawek w Brazylii
4.7 (93.33%) 3 ocen
Tagi: